Είναι γεγονός ότι οι τιμές των usb flash drives - ειδικά των διαφημιστικών usb που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας σε μικρές ποσότητες- είναι αποτέλεσμα συνεχών διακυμάνσεων. Ένα γεγονός άγνωστο στο ευρύ κοινό και σε όσους δεν κινούνται στον χώρο της αγοράς. Αυτό που προκαλεί την διακύμανση στην...

Read More